Interessante links

 
EHBO algemeen
Alles over EHBO http://ehbo.pagina.nl
Eerste Hulp Wiki www.eerstehulpwiki.nl
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor EHBO, afdeling Tilburg-Reeshof www.ehboreeshof.nl
EHBO vereniging Petrus Donders www.petrusdonders.nl
EHBO Vereniging Loon op Zand www.ehbo-loonopzand.nl
EHBO verenigingen Eindhoven www.ehbo-eindhoven.nl
Het Oranje Kruis www.ehbo.nl
Het Nederlandse Rode Kruis www.rodekruis.nl
Het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Tilburg www.rodekruis.nl/afdeling/tilburg
 
Vergoedingen EHBO cursus
Zorgwijzer www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ehbo-cursus
Studenten-zorgverzekeringen www.studenten-zorgverzekeringen.nl/zorgverzekering/vergoedingen-ehbo-cursus
 
Hulpverlening
Sportletsels www.sportzorg.nl/sporttakken
 
Gezondheid en veiligheid
GezondheidsNet www.gezondheidsnet.nl
Nederlandse Hartstichting www.hartstichting.nl
Nederlandse Brandwonden Stichting www.brandwonden.nl
Koningin Wilhelmina Fonds www.kankerbestrijding.nl
Veiligheid www.veiligheid.nl
Vergiftigingen www.gifwijzer.nl
 
Patiënteninformatie
Astma www.astmafonds.nl
Beroerte www.beroerte.info
Epilepsie www.epilepsie.nl
Hepatitis www.hepatitis.nl
Hersenaandoeningen www.hersenstichting.nl
Ziekte van Lyme www.saag.nl
  www.lymevereniging.nl
  www.borreliose.nl
  www.lymenet.nl
 
Hartslag Nu (was AED Alert) www.hartslagnu.nl
 
Contact tussen slachtoffer en hulpverlener www.hart4all.nl
 
Informatie over de 6 minuten campagne www.6minuten.nl
  www.kiesvoorleven.nl
 
Datum: 21 juli 2016