Tarieven 2016/2017


Cursus tarieven 2016/2017


Cursusgeld (individueel) € 150,00
Dit is inclusief reanimatie, aantekening verbandleer, kleine ongevallen, AED bediener en Eerste Hulp aan Kinderen
Dit is inclusief examengeld en inschrijfgeld
U ontvangt hiervoor een EHBO-tasje met oefenmateriaal en het EHBO boek
 

Herexamen € 25,00

Bij groepsinschrijvingen van vijf tot tien personen wordt per cursist een korting gegeven van € 12,00

Bij meer dan tien inschrijvingen geven we per cursist een korting van € 16,00
(facturering aan één organisatie of firma)  

AED opleiding (minimaal 6 en maximaal 8 personen) met NRR registratie en certificering (individueel) € 27,00
  zonder NRR registratie en certificering (individueel) € 20,00

Eerste Hulp aan Kinderen (inclusief Oranje Kruis certificaat Eerste Hulp aan Kinderen en lesboek)
Individueel
Groep
€ 75,00
€ 450,00

Eerste Hulp aan ... in 9 uur (cursus op maat) Groep € 360,00

Competentietest (inclusief 2 aparte oefenavonden) Leden
Niet-Leden
€ 50,00
€ 100,00

De volgende aantekeningen zijn voor leden gratis:
  • Aantekening Eerste Hulp aan Kinderen
  • Aantekening Eerste Hulp bij Wandelletsels
  • Aantekening Eerste Hulp bij Sportongevallen (voor deze cursus moet wel het materiaal worden betaald)

 
 

Lidmaatschap tarieven 2014/2015


Inschrijfgeld (geldt niet voor cursisten) Eenmalig € 12,00

Lidmaatschap, inclusief tweejaarlijkse verlenging, bondscontributie en verzekering Per jaar € 32,00

Gezinslidmaatschap, bij méér leden wonende op hetzelfde adres Per jaar € 28,00

Jeugdlidmaatschap (tot 16 jaar) Per jaar € 16,00

Senioren lidmaatschap (65 jaar en ouder) Per jaar € 16,00

Lidmaatschap (O), zonder geldig diploma (geeft recht op bijwonen volledig programma en opleiding diverse aantekeningen Per jaar € 25,00

Lid (A) AED-lidmaatschap, geeft recht op bijwonen herhalingsavonden reanimatie-AED Per jaar € 16,50

Lid (A-NRR) AED-lidmaatschap met NRR certificering, geeft recht op bijwonen herhalingsavonden reanimatie-AED en een 2-jaarlijkse verlenging bij het NRR Per jaar € 20,00

Lid (G) EHBO aan kinderen voor gastouders, twee herhalingslessen op jaar. Inclusief verlenging van certificaat. Geeft ook recht op bijwonen van andere herhalingsavonden. Per jaar € 30,00

Lid (R) Reanimatie-lidmaatschap, geeft recht op bijwonen herhalingsavonden reanimatie Per jaar € 12,50
 
Datum: 26 juli 2016