TR> /TR> /TR>
 

Algemeen

De afdeling Tilburg is één van de vele afdelingen in Nederland die samen de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken vormen.

De afdeling Tilburg behoort tot de Kring West-Brabant en deze kring valt samen met enkele anderen onder het district Noord-Brabant & Limburg. Vanzelfsprekend is er regelmatig overleg tussen de diverse besturen en kunnen we indien nodig op steun rekenen van zowel het districts- als het hoofdbestuur.

De Algemene Landelijke Jaarvergadering die per toerbeurt in een van de districten wordt gehouden, is zoals u kunt begrijpen een prima gelegenheid om op de hoogte te blijven van en om mee te praten over de organisatie van de EHBO. Bovendien is dit een goede gelegenheid voor alle leden en bestuurders om elkaar te leren kennen en met elkaar te spreken in een ontspannen sfeer.

In onze eigen Algemene Jaarvergadering, die meestal in maart plaats vindt in een van de wijkgebouwen, wordt u op de hoogte gehouden van het EHBO gebeuren betreffende onze afdeling. Maar u krijgt hier ook alle belangrijke informatie over het landelijke gebeuren. U kunt hier voorstellen doen en vragen stellen. Uw aanwezigheid en inbreng worden zeer op prijs gesteld.

 
 
 
 

De vereniging

 

De KNV EHBO afdeling Tilburg is een afdeling met ongeveer 150 leden. Het is een actieve afdeling met enthousiaste leden, kaderinstructeurs en lotusmedewerkers die zich vol overgave inzetten voor datgene waar EHBO voor staat: op verantwoorde wijze eerste hulp verlenen bij plotseling optredende stoornissen in de gezondheidstoestand van een medemens.

Om dit inderdaad verantwoord te kunnen doen kan men bij onze afdeling behalve basiscursussen ook herhalingsavonden bijwonen, maar ook aanvullende opleidingen volgens zoals Eerste Hulp aan Kinderen, Eerste Hulp bij Sportletsels en Eerste Hulp bij Wandelletsels. In de basiscursus is standaard het gebruik van de AED (Automatische Externe Defribillator) opgenomen. Ook worden we regelmatig gevraagd om voorlichting te geven bijv. bij ouderkamers op basisscholen.

Voor Eerste Hulp aan Kinderen kan indien gewenst ook een certificaat van het Oranje Kruis worden aangevraagd. Dit is in het bijzonder van belang voor gastouders. Ook verzorgt de afdeling Eerste Hulp opleidingen "op maat", dat wil zeggen: aangepast aan de behoefte van de hulpverlener en de groep waaraan de hulp verleend moet worden.

De basiscursus wordt gegeven op maandagavond, en omvat 8 avonden plus een  avond met examentraining. Na het examen kunt u, zonder extra kosten, deelnemen aan een extra avond voor het behalen van de aantekening EHBO aan Kinderen.

Voor bedrijven kunnen we de basiscursus aanbieden in 5 ochtenden.  Hiervoor is een minimum van 6 deelnemers nodig. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie.

Door middel van workshops proberen we de bestaande kennis verder uit te diepen en de vaardigheid te vergroten.

Er worden lezingen gegeven over relevante onderwerpen, buitenoefeningen opgezet, enzovoort.

Door als EHBO-er aanwezig te zijn bij diverse evenementen als sportwedstrijden, muziek en buurtfeesten etc. kunnen de leden inderdaad, mocht het nodig zijn, op verantwoorde wijze een medemens helpen bij de eerder genoemde plotseling optredende stoornis in zijn gezondheidstoestand.

De KNV EHBO afdeling Tilburg is een afdeling waar we trots op zijn.

 
 
 
 

Het bestuur

 
Voorzitter
Hermann Werger
voorzitter@ehbo-tilburg.nl
    Anneke Heesters, Secretaris/ledenadministratie Secretaris/Ledenadministratie
Anneke Heesters
secretariaat@ehbo-tilburg.nl
Zoals vele EHBO-ers er in terecht gekomen omdat iemand op kantoor het moest doen. Eenmaal bezig begon ik het echt leuk te vinden en ook het belang ervan beter in te zien. Sedert maart 2004 mag ik mij ook met het besturen bezig houden. Een belangrijk punt is voor mij telkens de samenwerking, zowel binnen de vereniging alsook de samenwerking met andere verenigingen.
In de tijd dat ik niet met EHBO bezig ben werk ik als jurist bij de Raad voor de Kinderbescherming.
    Mijn naam is Anneke Heesters, ik ben getrouwd en heb 4 kinderen, waarvan de oudste ook het EHBO diploma heeft behaald. Ik werk 3 dagen in de week als wijk/instructieverpleegkundige in een zorgcentrum voor verstandelijk gehandicapten. Mede daardoor vind ik het belangrijk om actief met de EHBO bezig te zijn en te blijven.
In het voorjaar van 2000 ben ik benaderd om bestuurslid te worden. Ik heb "ja" gezegd omdat ik het leuk vind om over EHBO-zaken mee te denken. Op deze manier geef ik een gedeelte van mijn vrije tijd aan de vereniging.
 
Maarten Lucas, penningmeester Penningmeester
Maarten Lucas
penningmeester@ehbo-tilburg.nl
    Ineke Kuijer, coördinatie hulpverlening Coördinatie hulpverlening
Ineke Kuijer
06 - 3017 6800
hulpverlening@ehbo-tilburg.nl

Maarten Lucas, geboren 15 november 1947, sinds 2008 weduwnaar, 2 dochters en 2 kleinkinderen. Opgeleid als Accountant Administratieconsulent ruim 30 jaar werkzaam geweest in de automatisering (ICT) met name als ontwerper/adviseur van de administratieve organisatie. In 2006 heb gebruik kunnen maken van een afkoopregeling waardoor ik me nu vrijwel volledig kan bezig houden met de EHBO. Ik ben daar terechtgekomen door een ernstig ongeval op mijn werk waarbij bleek dat er geen EHBO'er aanwezig was. Daarna ben ik bij de hulpverlening terecht gekomen en ben gaan assisteren bij de EHBO lessen. Daar ben ik benaderd om de opleiding tot kaderinstructeur te gaan volgen. Mijn uitdaging in de EHBO is om steeds bij te leren en deze kennis daarna weer over te brengen op de EHBO'ers waardoor met name de herhalingslessen niet saai en eentonig worden.

    Nadere gegevens worden nog toegevoegd
Erna Timmerman-van Lieshout Public Relations
Erna Timmerman-van Lieshout


pr@ehbo-tilburg.nl
   

Hoi, ik ben Erna Timmerman, Ik ben getrouwd en heb een dochter en een zoon. In 2010 volgde ik voor mijn werk de BHV-cursus. Deze cursus gaf mij te weinig kennis/hulpmiddelen om slachtoffers te helpen dus volgde ik in 2011 de volledige EHBO cursus bij Anneke Heesters. Na mijn diploma heb ik me gelijk bij Cees aangemeld voor vrijwilliger in de hulpverlening bij evenementen. Een hobby die ik nog steeds met plezier doe. Het is een combinatie van hulpverlenen waar nodig maar tegelijk ook genieten van de (voornamelijk) sportevenementen. Eind 2012 ben ik gevraagd of ik plaats wilde nemen in het bestuur en ook de opleiding tot kaderinstructrice EHBO wilde volgen. Sinds maart 2013 ben ik bestuurslid en richt ik me op de pr van de vereniging. In 2014 heb ik mijn opleiding tot kaderinstructrice afgerond.

 

   

 

    
 
 
 

Docenten

 

Kaderinstructeurs EHBO, of zoals dat tegenwoordig genoemd wordt, Docenten EHBO hebben een tweejarige opleiding achter de rug waarin hun, naast verdergaande EHBO-kennis, ook vaardigheden zijn bijgebracht over de wijze waarop (didactisch) die EHBO-kennis kan worden overgebracht tijdens een opleiding en tijdens een herhalingsavond.

De meeste Docenten EHBO doen dit als hobby naast hun normale dagelijkse werkzaamheden.

Johan Smarius, docent EHBO Johan Smarius
algemeen@ehbo-tilburg.nl
    Anneke Heesters, docent EHBO Anneke Heesters
secretariaat@ehbo-tilburg.nl
Mijn naam is Johan Smarius, ik ben getrouwd en ik heb twee dochters. Overdag werk ik als software ontwikkelaar met als specialisme Microsoft technologie. In 2003 kon ik bij mijn vorige werkgever een cursus eerste hulp volgen. Na de cursus vond ik eerste hulp zo leuk dat ik sinds die tijd ook als vrijwilliger betrokken ben bij hulpverleningen bij evenementen. Tijdens evenementen en ook in de privésituatie heb ik al vaak hulp moeten verlenen en heb ik het belang van een goede opleiding ervaren. Sinds 2007 ben ik ook vrijwilliger geworden bij de Snel Inzetbare Groep Ter Medische Assistentie (SIGMA). In 2011 ben ik geslaagd als instructeur eerste hulp en geef ik les bij onder andere deze vereniging en het Rode Kruis afdeling Tilburg.     Mijn naam is Anneke Heesters, ik ben getrouwd en heb 4 kinderen, waarvan de oudste ook het EHBO diploma heeft behaald. Ik werk 3 dagen in de week als wijk/instructieverpleegkundige in een zorgcentrum voor verstandelijk gehandicapten. Mede daardoor vind ik het belangrijk om actief met de EHBO bezig te zijn en te blijven.
In het voorjaar van 2000 ben ik benaderd om bestuurslid te worden. Ik heb "ja" gezegd omdat ik het leuk vind om over EHBO-zaken mee te denken. Op deze manier geef ik een gedeelte van mijn vrije tijd aan de vereniging.
 
Ineke Kuijer, docent EHBO Ineke Kuijer
hulpverlening@ehbo-tilburg.nl
    Anita Joosen, docent EHBO Anita Joosen
algemeen@ehbo-tilburg.nl
 
Nadere gegevens worden nog toegevoegd     Nadere gegevens worden nog toegevoegd
 
 
 
 

Lotus

 

Lotus staat voor Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers.

Het doel van LOTUS is het ontwerpen en ensceneren van (ongevals-) situaties en het op medisch verantwoorde wijze uitbeelden van slachtoffers en acuut zieken daarin, ten behoeve van het onderwijs in de EHBO.
EHBO-lessen moeten zo worden gegeven dat de cursisten, wanneer zij een werkelijk ongeval meemaken, dit herkennen en weten hoe zij moeten handelen.

Deze mensen zullen door middel van grime en spel een zo natuurgetrouw mogelijk beeld proberen te geven van een slachtoffer en hun reactie op de verleende eerste hulp.

Manuela Smarius, Lotus Manuela Smarius
algemeen@ehbo-tilburg.nl
    Clementine Clementine van Dongen
Nadere gegevens worden nog toegevoegd    

Mijn naam is Clementine van Dongen, geboren in 1985, momenteel zwanger van mijn eerste kindje dat ongeveer begin November geboren zal worden. EHBO is met de paplepel ingegoten bij mij. Zowel mijn ouders als mijn broer hebben EHBO. Ik ben zelf begonnen bij het Rode Kruis in Tilburg waar ook de rest van de familie bij zit en waar mijn moeder ook Kader instructeur is. In 2009 ben ik begonnen met de opleiding Lotus. Hier heeft vanaf kleins af aan al mijn interesse gelegen en in November 2010 ben ik geslaagd en zit ik nu bij de Lotuskring in Tilburg. Mijn doel is de EHBO’er via een speelse manier laten zien wat voor ongevalsituaties je tegen kunt komen en zo te helpen voor een betere kennis van de EHBO’er.

 
Chrisjan Geppaart Chrisjan Geppaart
algemeen@ehbo-tilburg.nl
   
 
Nadere gegevens worden nog toegevoegd    
 
 
 
 

Overig

 
Cees de Beer, webmaster Webmaster
Cees de Beer
webmaster@ehbo-tilburg.nl
Cees de Beer, geboren op 30 juni 1949, gehuwd, 2 zonen en 3 kleinkinderen. Na lange tijd allerlei functies te hebben uitgeoefend binnen de vereniging heb ik mijn activiteiten teruggebracht tot het bijhouden van de website en af en toe wat foto's maken tijdens de cursussen en de hulpverlening.
 
 
 
 
Datum: 18 juli 2021