Hulpverlening

Jaarlijks wordt er diverse malen een beroep op onze vereniging gedaan voor het verlenen van hulp bij onder andere sporttoernooien, open dagen, (muziek)festivals, braderieën, op de ijsbaan, bij concerten enzovoort.

KNV EHBO afdeling Tilburg heeft een groep EHBO-ers die regelmatig hulp verlenen. We werken samen met de EHBO vereniging Sint Rafaël in Loon op Zand, zodat we de activiteiten beter kunnen spreiden, en een goed aanbod van hulpverleners hebben.

We hebben de beschikking over eigen materiaal, zoals AED, tenten, behandeltafel, portofoons e.d.

Hieronder staan enkele foto's van evenementen waar onze hulpverleners actief zijn geweest.

 
 
 
Ieder lid van onze vereniging met een geldig diploma kan zich voor de hulpverlening aanmelden.
Hulpverleners die voor het eerst meegaan naar een evenement draaien gedurende de eerste tijd altijd samen met ervaren hulpverleners. Na gebleken geschiktheid en nog steeds aanwezige belangstelling ontvangt de hulpverlener een gevulde EHBO-tas en kleding in bruikleen. Ook nu zal de hulpverlening bij voorkeur steeds door minimaal 2 personen worden uitgevoerd.

Heeft u belangstelling of wilt u gebruik maken van onze diensten, neem dan contact op met de hulpverleningscoördinator:
Ineke Kuijer, telefoonnummer 06 – 3017 6800 of via e-mail: hulpverlening@ehbo-tilburg.nl.

Bent u lid van onze vereniging en wilt u meer weten over de hulpverlening, vul dan het formulier in "Wilt u meer informatie?" (rechterzijde).

Bent u een organisatie en organiseert u regelmatig of incidenteel evenementen en wilt u geïnformeerd worden over onze hulpverlening, vul dan het formulier in formulier in "Wilt u meer informatie?" (rechterzijde)

Bent u een organisatie en organiseert een evenement waarbij u hulpverleners nodig heeft, vul dan het formulier in "Hulpverleners nodig voor uw evenement?" (rechterzijde) of neem contact op via bovenstaand (e-mail)adres.

Het is raadzaam de aanvraag minimaal 2 maanden van te voren aan te vragen. Als de planning eenmaal is gemaakt, wordt het moeilijk om deze aan te passen, temeer omdat we een goede verhouding van ervaren en nieuwe hulpverleners willen handhaven.

 

 
Datum: 21 juli 2016