Wegens te weinig deelnemers gaat de cursus EHAK (Eerste Hulp Aan Kinderen) in Mei niet door. Bij voldoende belangstelling zal de cursus in het najaar worden gegeven.
 
Eerste hulp is die hulp die - in afwachting van deskundige hulp - op verantwoorde wijze door een leek kan worden verleend bij een plotseling optredende stoornis in de gezondheidstoestand van een medemens.
 
reanimatie hulpverlening tijdens fietscross
 
Datum: 05 juli 2018